Vista härad

Vista härad är ett härad i Jönköpings län i norra Småland i smålandet Vista. Häradet motsvarar idag en del av Jönköpings kommun.

Härade utgjordes av fyra socknar som alla ligger i Jönköpings kommun
Gränna
Skärstad
Visingsö
Ölmstad


Häradsdräkten tas fram

I slutet av 1920-talet och i början av 1930-talet tog man fram en dräkt för Visingsö som togs i bruk 1933, det sätter fart på framtagandet av en häradsdräkt för Vista härad. 1936 började Hemslöjden att saluföra material och uppsydda dräkter för Vista härad. Enligt tidningsartikel verkar det som att det endast var kvinnodräkten som man intresserat sig för att ta fram, det bekräftas också genom berättelser från personer som varit aktiva inom dräktrörelsen att mansdräkten togs fram först på 1960-1970-talet.

I slutet av 1950 talet omarbetades häradsdräkten för Vista. Hemslöjden lånade då hem kvinnodräkten från Nordiska museet för avritning och studier.

I slutet av 1970-talet och 1980-talets början gjordes en ny omarbetning av häradsdräkten. Den här gången var det Irma Edstrand, engagerad i Ungdomsringen sedermera Folkdansringen, som arbetade med dräkten. Plaggen ritades av på nytt och mönster gjordes om. Tyger studerades noga och vävgarner specialfärgades och vävdes upp för att komma så nära förlagan som möjligt. De mönster Irma ritat upp finns idag på Jönköpings läns museum tillsammans med sömnadsbeskrivningar och forskning.


Bilder från fotograferingar till boken Allmogens kläder blir häradsdräkter

Här bärs dräkterna med långrock och tröja för de vuxna. Foto Depui
Dräkt sydd 2017. Foto Depui
Detaljbild dubbelknäppning och knappar. Foto Depui
Detaljbild av mansvästens skört och tränsar. Foto Depui
Dräkterna sydda på 1980-talet efter de plagg som skickades till Nordsika museet 1875 och som sytts på uppdrag av skaffare för att visa Vistas äldre dräktskick. Foto Depui
Vista mansdräkt. Dräkten är sydd av Irma Edstrand på 80-talet. Foto Depui
Detaljbild av mansvästen. Foto Depui
Långrockens broderi. Foto Lizbeth Keblanz
Kvinnodräkt med tillhörande tröja. Tröjan, kjolen och mannens väst har samma randning. Foto Lizbeth Keblanz
Livstyckets rygg. Foto Depui
Livstyckets framsida. Foto Lizbeth Keblanz
Ulla Rosengren i sin Vistadräkt. Här med grönt förkläde som flitigt brukats under 1900-talet. Foto Depui

Besökares och organisationers uppladdade bilder

Mansdräkt. Bild tagen i samband med dräktfotografering på Jönköpings läns museum. Foto Lizbeth Keblanz
Visingsödräkt som var till salu vid dräktmarknad på Jönköpings läns museum 2016. Foto Dräktrådet i Jönköpings län
Visingsödräkt som var till salu vid dräktmarknad på Jönköpings läns museum 2016. Foto Dräktrådet i Jönköpings län
Småland Vista härad. Bild tagen under nationaldagsfirande på Skansen 2019. Foto Lizbeth Keblanz

Tygprover

Randning: Kjol, tröja och mansväst

Tidningsklipp

Jönköpings posten.
Tidningsurklipp. Jönköpings läns museum.

Bevarade plagg och annan historisk information

Privata bilder på plagg som finns på museer och hembygdsgårdar eller i privat ägo. Skannade katalogkort.


Har du mer information?

Du som har bilder eller information är välkommen att ladda upp ditt material, därmed bidrar du till att göra Dräktnyckel till en så informationsrik sida som möjligt.

Ladda upp information


Senast uppdaterad