Dräktrådet i Jönköpings län

Dräktrådets syfte är att förvalta, sprida information och levandegöra kulturarv
inom dräktområdet samt att utgöra stödd för enskilda personer och
organisationer som aktivt brukar och använder dräkter.

I dräktrådet ingår representant från vardera av följande organisationer; Region Jönköpings län (sammankallande), Jönköpings läns hembygdsförbund, Jönköpings läns museum, Jönköpings läns hemslöjdsförbund, Folkdansringen Småland – Öland.


Presentation av dräktrådets medlemmar