Dräktrådet i Jönköpings län

Välkommen till Jönköpings län, där tradition möter nutid i en färgstark symfoni av dräkter och kultur! Hos oss lever arvet från gångna tider vidare i form av vackra folkdräkter, vars historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Varje detalj berättar en historia om vårt län och dess invånare.

Dräktrådets uppgift är att förvalta, sprida information och levandegöra kulturarv inom dräktområdet och vara ett stöd för enskilda personer och organisationer som har ett intresse av länets dräkter.

Besök våra utställningar, delta i seminarier och ta del av ett levande kulturarv med rötter i våra bygder.  Upplev historiens vingslag genom att klä er i dräkter och skapa minnen för livet.

Välkommen att utforska dräkternas magi och låt dig förtrollas av kulturarvet i Jönköpings län – där tradition möter nutid och skapar levande historia.

Tillsammans bevarar vi kulturarvet i Jönköpings län!


I dräktrådet ingår representant från dessa fem intresseorganisationer och vid behov kallas enskilda sakkunniga personer in.


Region Jönköpings län (sammankallande),
Jönköpings läns hembygdsförbund, Jönköpings läns museum, Jönköpings läns hemslöjdsförbund, Folkdansringen Småland – Öland.


Presentation av dräktrådets medlemmar

Eva Landén

Kulturutveckling – hemslöjd
Region Jönköpings län, utvecklare

010-242 59 95
eva.landen@rjl.se


Joakim Depui

Jönköpings läns hemslöjdsförbund

070-33 56 354
joakim@depui.se


Maria Ridderberg

Jönköpings läns museum

036-30 18 21
maria.ridderberg@jkpglm.se


Lena Nilsson

Jönköpings läns hembygdsförbund

073-094 45 35
lena.ni@telia.com


Britt-Mari Arvidsson

Folkdansringen Småland-Öland

0735-307148
03647148bm@gmail.com


Ola Depui

Resursperson

0730-856 354
ola@depui.se


Dräktrådets historia

Hösten 1995 markerade starten för Dräktrådet i Jönköpings län. Med deltagande från Jönköpings läns museum, Jönköpings läns hembygdsförbund, Svenska Folkdansringen (tidigare Svenska ungdomsringen för bygdekultur) och länshemslöjdskonsulenten, samlades vi med ett gemensamt mål: att bevara och sprida den folkliga dräktkulturen i vårt län.

Vårt uppdrag var att samla och sprida kunskap om de traditionella dräkterna som användes i Jönköpings län och att dokumentera och bevara material och mönster.

Med våra olika kompetenser och intresse för kultur och hantverk har vi arbetat tillsammans för att skapa en djupare förståelse för den folkliga dräkten. Genom att registrera och dokumentera material och mönster har vi skapat en värdefull resurs för framtida generationer att utforska och lära av.


Hösten 2018 släpptes boken Allmogens kläder blir häradsdräkter – En resa från 1700-tal till vår tid i Jönköpings län. I den finns en stor del av dräkternas historia samlad. Dräktrådet i Jönköpings län var samarbetspartner och bidrog med sin kompetens vid bokens tillkomst.