Gotland


Knappast några plagg med lokal särprägel har bevarat å på Gotland. Redan på 1700-talet blev den got-ländska allmogens klädedräkt allt mer borgerlig. Att siden och andra dyrbara köpe-tyger användes i dräkten framgår av myndigheternas upprepade försök att förbjuda allmogen sådan lyx. Allmogen tog upp ny-heter från borgarbefolkningen i Visby men ock-så genom handelsfärderna till Stockholm. Fårkött, ull och skinn var viktiga handelsvaror liksom stickade varor. I Stockholm såldes tusentals strumpor och tröjor av de berömda gotländska ”tröjkärringarna”. Det bevarade folkliga dräktmaterial från Gotland är fragmentariskt. En kvinnodräkt sammanställdes dock 1916 med visst stöd av äldre uppgifter.

(Uppgifterna hämtade ur ”Folkdräkter och bygdedräkter från hela Sverige” av Inga Arnö Berg och Gunnel Hazelius Berg).

Gotland. Bild från Charlotte Weibulls informationspärm om Gotland. Materialet ägs av Burlövs kommun. Digitaliserat av Depui

Gotland Svenska allmogedräkter av Gerda Cederblom med illustrationer efter original av Emelie von Walterstorff
Gotland Svenska allmogedräkter av Gerda Cederblom med illustrationer efter original av Emelie von Walterstorff

Information – Beskrivning


Besökares och organisationers uppladdade bilder

Bilder med beskrivande bildtexter (gärna årtal när dräkten på bilden syddes)

Gotland. Livstyckets rygg. Bild genom Folkdräktsmarknad.se
Gotland. Bindmössa. Bild genom Folkdräktsmarknad.se
Gotland. Kjolväska. Bild genom Folkdräktsmarknad.se

Gotland. Livstycke. Bild från Folkdräktsmarknad.se
Gotland. Bindmössa. Bild från Folkdräktsmarknad.se

Tygprover

Bilder på tyger, tygprovskartor m.m. (även knappar, smycken)

Gotland. Livstyckets broderi. Bild från Charlotts Weibulls informationsmaterial. Ägare till materialet, Burlövs kommun. Digitaliserat av Depui.

Informationsfiler

PDF-filer med information. Exempelvis skannade dokument.

Skannad informationspärm från Charlotte Weibulls samling. Materialet ägs av Burlövs kommun. Digitalisering och publicering, Depui


Tidningsklipp

Tidningsklipp där dräkten visats i media

Saxons/Hemmets Journal
Gotland. Bild från Charlotte Weibulls informationspärm om Gotland. Materialet ägs av Burlövs kommun. Digitaliserat av Depui
Gotland. Bild från Charlotte Weibulls informationspärm om Gotland. Materialet ägs av Burlövs kommun. Digitaliserat av Depui
Gotland. Bild från Charlotts Weibulls informationsmaterial. Ägare till materialet, Burlövs kommun. Digitaliserat av Depui.

Bevarade plagg och annan historisk information

Privata bilder på plagg som finns på museer och hembygdsgårdar eller i privat ägo

Privata fotografier av bevarade plagg, skannade katalogkort m.m.


Har du mer information?

Du som har bilder eller information är välkommen att ladda upp ditt material, därmed bidrar du till att göra Dräktnyckel till en så informationsrik sida som möjligt.

Ladda upp information