Bergsmansdräkt


Värmland, Bergsmansdräkt

Den del av Sverige, där bergsmän arbetade, har sedan länge kallats Bergslagen. Denna bygd har Selma Lagerlöfmålande beskrivit i Nils Holgerssons resa genom Sverige.  Bergsman som ren titel skedde i samband med det svenska järnets storhetstid på 1500 – 1600-talet. Ofta hade bergsmännen förtroendeuppdrag och Bergsmansgårdarna var mer kostsamt inredda än bostäderna hos allmogen.

I vardagslag var bergsmannen mycket enkelt klädd, men som kontrast till detta kunde han visa sin sociala ställning genom att bära bergsmansrocken vid offentliga tillfällen. Ann Resare skriver om bergsmansdräkten 1977  ” Bland hyttdelägarna utbildades under 1700-talet en speciell dräkttradition den så kallade bergsmansdräkten”.

Från Värmland finns flera bevarade plagg. På Nordiska museet nr 3880 Svart vadmalsrock med tillhörande, väst, byxor och diverse tillbehör. Denna rock finns avbildad på flera ställen i litteraturen.

Läs mer: ”Från gamla tiders bergbruksrörelse inom Karlskoga, Karlskoga Bergslag Förr och Nu, årg 6.


Skisser och tygprover på dräktplagg som tillhört bergsman Jan Henriksson, Björkhöjden, Nordmarks socken, Färnebo härad.
Skiss på fårskinnspäls som tillhört bergsman Erik Jonsson, Grundsjöhyttan, Nordmarks socken, Färnebo härad.
Skiss och tygprov. Rämens socken, Färnebo härad.
Skisser och tygprov. Färnebo härad.

Bild och textmaterial från Carina Olsson, Hemslöjdskonsulent – Region Värmland. 2021-09-20.


Tygprover

Bilder på tyger, tygprovskartor m.m. (även knappar, smycken)


Informationsfiler

PDF-filer med information. Exempelvis skannade dokument.


Tidningsklipp

Tidningsklipp där dräkten visats i media


Bevarade plagg och annan historisk information

Privata bilder på plagg som finns på museer och hembygdsgårdar eller i privat ägo

Privata fotografier av bevarade plagg, skannade katalogkort m.m.


Har du mer information?

Du som har bilder eller information är välkommen att ladda upp ditt material, därmed bidrar du till att göra Dräktnyckel till en så informationsrik sida som möjligt.

Ladda upp information