Norra Vånga


Ett stort och tidsödande forskningsarbete ligger bakom den rekonstruktion av Vånga-dräkten, som utfördes av Vångabygdens Folkdansgille åren 1944-54. Till mycket god vägledning härvid har de avskrifter av äldre bouppteckningar varit, som erhållits från Landsarkivet i Göteborg. En omfattande inventering har företagits i Norra Vånga och angränsande socknar, och denna har givit till resultat, att dräktdelar, som vid arvskiften delats, nu kunnat letas fram och rekonstrueras till hel dräkt.


Information – Beskrivning

Besökares och organisationers uppladdade bilder

Västergötland, Norra Vånga /Vångaby
Skiss
Bild från Charlotts Weibulls informationsmaterial. Ägare till materialet, Burlövs kommun.
Digitaliserat av Depui.

Tygprover

Bilder på tyger, tygprovskartor m.m. (även knappar, smycken)

Västergötland, Norra Vånga/Vångaby Tygprover
Bild från Charlotts Weibulls informationsmaterial. Ägare till materialet, Burlövs kommun.
Digitaliserat av Depui.

Informationsfiler

PDF-filer med information. Exempelvis skannade dokument.


Tidningsklipp

Tidningsklipp där dräkten visats i media


Bevarade plagg och annan historisk information

Privata bilder på plagg som finns på museer och hembygdsgårdar eller i privat ägo. Privata fotografier av bevarade plagg, skannade katalogkort m.m.


Har du mer information?

Du som har bilder eller information är välkommen att ladda upp ditt material, därmed bidrar du till att göra Dräktnyckel till en så informationsrik sida som möjligt.

Ladda upp information