Vadsbo


Rekonstruerad år 1957.
Kvinnodräktens kjol är svart. Livstycket i blått eller svart ylle har broderier. Förklädet är vävt i opphämta. Bindmössa i blått siden hör till.
Mansdräkten har mörkblå knäbyxor och randig dubbelknäppt väst.
Dräkten är utformad efter tryckta notiser om gammalt dräktskick från Fredsbergs socken och från originalplagg.


Västergötland, Vadsbo. Kvinnodräkten: svart yllekjol, svart livstycke med broderier, förkläde mönstervävt, linneskjorta, bindmössa i svart siden med broderier samt kjolsäck med applikationer. Det finns även blått livstycke och bindmössor i blått eller roströd siden. Herrdräkt: mörkblå/svarta byxor i vadmal, väst i halvylle grönrandig, linneskjorta samt grön skinnkaskett. Det finns även rödrandig väst samt svart långrock. Inga-Britt Karlsson har bidragit med bild och text.

Västergötland, Skaraborgs län, Vadsbo. Akvarell av Hedvig Andersson. Kvinnodräkt
Västergötland, Skaraborgs län, Vadsbo. Akvarell av Hedvig Andersson. Mansdräkt.

Denna artikel skall beskriva och berätta något om det senaste tillskottet av bygdedräkter från Västergötland. Nämligen manliga och kvinnliga Vadsbo—dräkten som rekonstruerats av den dräktsektion som är verksam inom västgötadistr. av Sv. Ungdomsringen för bygdekultur under medverkan av bl.a. Thure Elgåsen Älgarås och Mariestads hemslöjd.
Det var år 1949 som Sven—Åke Nordmark numers bosatt i Vårgårda, började forska efter hembygdsdräkter uppe i Vadsbo. Han tillhörde då Mariestads. Folkdanslag vilket hade behov av dräkter och gärna önskade få fram en dräkt från den egna bygden. Redan från början koncentrerades intresset till Fredsbergs socken beroende på att både T Lundblad och Gustav Hultgren i sina böcker lämnade dräktuppgifter därifrån. Vidare visade det sig även att Fredsbergs Hembygdsförening hade mycket av intresse i sina samlingar. Uppgift erhölls om att två fina västar skulle finnas där, men vid närmare undersökning hittades endast en av dessa mansvästar. Vid fortsatta efterforskningar hittade Nordmark väst nr två på Vadsbo museum i Mariestad. Därvid framkom att den person som skänkt västarna till Fredsbergs museum ej gillade att detta museum lånat ut västen vid Mareistadsutställningen 1933, varför han tagit den tillbaka och sedan skänkt den till Vadsbo Museum. Sedan de funna dräktdelarna från Fredsbergs, Vadsbo och Skara museum, Nordiska Museets inventarieförteckning över dräktdelar från Vadsbo genomgåtts och alla litteraturuppgifter sammanställts företogs en genomgång av alla bouppteckningar från Fredsberg för åren 1750-1850. Bouppteckningarna gav klart besked om vilken väst som huvudsakligast förekommit. Då detta tidigare varit den mest oklara punkten i rekonstruktionen av den manliga vadsbodräkten återstod bara att skaffa fram material och sy upp dräkten. Hur ser då den nya dräkten ut? Låt oss först titta på prosten Sundholms anteckningar om dräkterna i Fredsberg: ”Vad karlarnas klädedräkt vidkommer så består den alltid av vallmar av deras hustrur, mödrar och matmödrar tillverkat; likaså deras prästers. Hustrur och övriga av kvinnokönet bruka
mest vackra av dem självs tillverkade ylle— och linneklädnader varutanpå de om vintern hava s.k. koltar eller överrockar vilka de av vallmar själva tillverkade.”

I en gammal beskrivning över Amnehärads socken upprättad av kyrkoherde Olof Sundholm på Torsö omkring 1880 heter det om folket i socknen; ”Folket är fridt hyffseligt, glatt hövligt och snyggt. Kvinnfolken kläde sig grannare än eljest i Västergörland. Manfolken äro i klädedräkt allvarsamma bruka häktor i rockarna men knappar i västarna. ”Numera visar väl inte socknen några särdrag vad klädseln beträffar men nämnda beskrivning kan ha sitt värde för kommande dräktforskning i Amnehärad. Mindre på grund av ökad lyx i mat och kläder än till följd av den uppståndna svåra penningbristen utfärdades 1817 en nt kunglig ”nådig uppmaning” till folket att uti allt iakttaga tarvlighet och sparsamhet. Hos allmogen här i Vadsbo. höll man nog länge kvar de gamla sederna trots att Fredsbergs församling lovade att ”med största beredvillighet söka gå sin konungs önskan till mötes” Den vackra Vadsbodräkten började nu trängas ut särskilt när billigare fabriksvaror kom fram. I prosten G T Lundblads Fredsbergskrönika beskrivs dräkterna sålunda: Mannens rock och knäbyxor vore blåa eller mörkgrå, västen rödbrokig. Kvinnans kjol var svart, livstycket blått, förklädet och mössan den senare fint broderad hade brokiga färger. Den manliga arbetsdräkten var mycket enkel. På vintern hade karlarna utanpå skjortan ofta blott sin tätt åtdragna tjocka fårskinnspäls och istället för byxor långstrumpor som gingo högt över knäna. Skorna hade i sulorna mest näver.
Fårskinn brukades allmänt.

I Gustav Hultgrens bok ”Livet i Vadsbo” sid. 101 kan följande läsas: Brudgummen var klädd i den tidens folkdräkt (Vadsbodräkten) bestående av livrock av svart vadmal, knäbyxor med en vacker kant vid knät, skor med spänne (någon gång av silver) samt hög krage med utvikta spetsar (s.k. fadermörare) o.s.v.

Gustaf III:s hänvändelse till svenska folket angående antagande av en ”nationell klädedräkt” föranledde diskussioner och bestämmelser på 1778 års sockenstämmor. De bestämmelser som vid sockenstämmorna antogs efterlevdes emellertid i mycket ringa grad trots att man hotade med böter och andra repressalier. I Carl-Martin Bergstrand böcker ”Kulturbilder från 1700-talets Västergötland” finner man en mängd intressanta protokoll från ett stort antal västgötasocknar bl.a. ett mycket utförligt protokoll från Vadsbo nedskrivet av kyrkoherden i Väring Zacharias Tidblom som berör ärendets behandling på sockenstämman och de fattades besluten. Att här relatera detta protokoll skulle ta alltför stort utrymme i anspråk hur frestande det än kan vara. En nutida läsare av dessa protokoll finner här en mängd dråpliga och rätt befängda bestämmelser, men man måste betänka hur fattigt allmogen hade det då, varför bestämmelserna mot överflöd i klädedräkten säkerligen hade sin allvarliga bakgrund.

För att nu återgå till den nu: rekonstruerade Vadsbodräkten kan nämnas att framlidne adjunkt Hilding Carlsson, Mariestad var på god väg med att rekonstruera både den manliga och kvinnliga Vadsbodräkten under de första åren på 1930-talet. Han hade tänkt sig att dräkten skulle användas av medverkande vid Mariestadsutställningen 1933. Så blev det emellertid ej, förmodligen närmast av den anledningen att flertalet kvinnliga medverkande vill ha den ”lättare och svalare” Rackebydräkten.

I Vadsbo Museum, Mariestads läroverk och Mariestads folkskola finnes en akvarell av vadsbodräkten daterad1918 och den är i huvudsaklig överensstämmelse med de rekonstruerade dräkterna. Däremot är den manliga s.k, vadsbodräkten som finns på Vadsbo museum uppsydd för några årtionden sedan efter en Kung. förordning från slutet av 1700-talet i vilken det talas om sparsamhet med färgade tyger och andra påkostade plagg. Västen som finns till denna dräkt är en brudgumsväst (ofta var dylika västar en gåva från bruden).


Information – Beskrivning

Kvinnliga vadsbodräkten:

Överdel: vitt linne med krage och knypplad spets. Något halskläde förekommer ej och omnämnes ej heller i bouppteckningarna.

Livstycke: 1-trådigt svenskt ullgarn i två blå färgnyanser. Broderier utförda med lingarn i kedjesöm i färgerna rött, mattgult olivgrönt och linnefärg.

Kjol: svart livkjol vävd av 1-trådigt svenskt dräktgarn både i varp
och inslag. Nedtill fållad upptill rynkad.

Förkläde: utfört i åsedaväv, varp av bomullsgarn med inslag av rosa Gloriagarn och blått bomullsgarn.

Huvudbonad: av ljusblått siden med nackrosett. Broderi i silke utfört kedjestygn och plattsöm. Bindmössan skall sitta på hjässan och ej på nacken som en hätta. Mösslinet eller stycket som det också kallas skall ligga slätt över håret och ej rynkas. Endast där mössan svänger läggs några veck.

Kjolväska: rött ylle med bygel i mässing. Applikationer i flera färger.
Et enklare väska av rött tuskaftat ylle med mässingshake har också före—
kommit. Likaså har en mycket pikant snibb i röd färg med en mossgrön
spets använts till huvudbonad, troligen mera för inomhusbruk.

Strumpor: vitt bomullsgarn eller ullgarn.

Skor: lågskor, svarta med mässings eller silverspännen.

Manliga vadsbodräkten:

Skjorta: av vitt linnetyg, ärmspjäll, nattkappa med hålsömsbroderi, ärmen rynkad vid axelsömmen och försedd med linning nedtill.

Väst: oliksidig korskypert, varp av vänsterspunnet lingarn, inslag av vänsterspunnet rött, grönt, svart, samt rött och vitt flammigt ullgarn.

Byxor: Blå vadmal, stor lucka. Spännen eller band vis knäna.

Huvudbonad: hög hatt av svart filt (kyrkhatt) kaskett av grönt skinn.

Långrock: Blått kläde, rynkad i ryggen, ljusblå uppslag på ärmarna rött foder i rockens nedre framkant.

Strumpor: Vita ullstrumpor.

Skor: lågskor med metallspänne eller stor plös (spänne var finare)

Text och beskrivningar av Folke Wångmarke.


Besökares och organisationers uppladdade bilder


Bildmaterial från Förbundet Hemslöjden Skaraborg

Västergötland, Skaraborgs län, Vadsbo. Byxor
Västergötland, Skaraborgs län, Vadsbo. Byxor
Västergötland, Skaraborgs län, Vadsbo. Byxor
Västergötland, Skaraborgs län, Vadsbo. Byxor
Västergötland, Skaraborgs län, Vadsbo. Byxor

Tygprover

Bilder på tyger, tygprovskartor m.m. (även knappar, smycken)

Västergötland, Vadsbo Foto och tygprover. Bild från Charlotts Weibulls informationsmaterial. Ägare till materialet, Burlövs kommun. Digitaliserat av Depui.
Västergötland, Skaraborgs län, Vadsbo. Tygprover mansväst.

Informationsfiler

PDF-filer med information. Exempelvis skannade dokument.


Skannat material från Förbundet Hemslöjden SkaraborgTidningsklipp

Tidningsklipp där dräkten visats i media

Västergötland, Vadsbo Tidningsklipp
Bild från Charlotts Weibulls informationsmaterial. Ägare till materialet, Burlövs kommun.
Digitaliserat av Depui.

Bevarade plagg och annan historisk information

Privata bilder på plagg som finns på museer och hembygdsgårdar eller i privat ägo. Privata fotografier av bevarade plagg, skannade katalogkort m.m.

Bildmaterial från Förbundet Hemslöjden Skaraborg

Västergötland, Skaraborgs län, Vadsbo Foto livstycke
Västergötland, Skaraborgs län, Vadsbo. Livstycke, svart med flerfärgat broderi. Inv nr 590. Vgl Museum a
Västergötland, Skaraborgs län, Vadsbo. Livstycke, svart med flerfärgat broderi. Inv nr 590. Vgl Museum b
Västergötland, Skaraborgs län, Vadsbo. Livstycke, svart med flerfärgat broderi. Inv nr 590. Vgl Museum c

Västergötland, Skaraborgs län, Vadsbo. Förkläde i opphämta, vitt med rosa och blå mönster. Foto R. Sigsjö 1974.
Västergötland, Skaraborgs län, Vadsbo. Förkläde, vit och rödrandigt, bomull, från Horn i Vadsbo hd. Foto R.Sigsjö 1974.

Västergötland, Skaraborgs län, Vadsbo. Herrväster. Ägs av Fredsbergs hembygdsförening. Foto från slöjdutställning i Mariestad 1933.
Västergötland, Skaraborgs län, Vadsbo. Mansväst, röd med ränder i flamgarn. Kopierad till manliga Vadsbodräkten.
Västergötland, Skaraborgs län, Vadsbo. Mansväst 1244 a
Västergötland, Skaraborgs län, Vadsbo. Mansväst 1244 b
Västergötland, Skaraborgs län, Vadsbo. Mansväst 1244 c

Västergötland, Skaraborgs län, Vadsbo. Skinn kasket.
Västergötland, Skaraborgs län, Vadsbo. Skinn kasket.

Har du mer information?

Du som har bilder eller information är välkommen att ladda upp ditt material, därmed bidrar du till att göra Dräktnyckel till en så informationsrik sida som möjligt.

Ladda upp information