Ladda upp bilder

Här kan du som besöker sidan bidra med dräktbilder.

Bilder som laddas upp för publicering görs tillgänglig för hemsidans besökare. Uppladdning av bilder innebär INTE att Dräktnyckel äger bilderna, i de fall uppladdat material omfattas av upphovsrätt gäller denna precis som tidigare. Om någon vill använda bildmaterial på annat sätt än för privat bruk, få de kontakta Dräktnyckel som i sin tur kontaktar informationsägaren.

Här finns en guide hur du laddar upp bilder.

Click or drag a file to this area to upload.
Här kan du ladda upp dräktbilder.
Beskrivande text, gärna också årtal när bilden är tagen. Om fotografens namn ska publiceras,ange det här.
Click or drag a file to this area to upload.
Här kan du ladda upp dräktbilder.
Beskrivande text, gärna också årtal när bilden är tagen. Om fotografens namn ska publiceras,ange det här.
Click or drag a file to this area to upload.
Här kan du ladda upp dräktbilder.
Beskrivande text, gärna också årtal när bilden är tagen. Om fotografens namn ska publiceras,ange det här.