Stora Mellösa

Askers härad


Det folkliga dräktskicket i landskapet har få karakteristiska drag. I en enda socken höll man i viss mån fast vid en egen dräkt, nämligen i Stora Mellösa på Hjälmarens södra strand. De bevarade dräkterna från Mellösa är dock alla präglade av ganska sena moden, som går igen i kvinnodräktens korta liv och de smalrandiga tygerna. Mans-dräkterna fick på 1800-talet i än högre grad en allmän modekaraktär. Det finns ganska många uppgifter om den ”forna” dräkten i Stora Mellösa, som uppenbarligen innehöll åtskilliga av de element som man är van att hitta i ålderdomliga dräkter, långrockar med häktor och broderi i ryggen, långa västar med stora ficklock, enfärgade kjolar och huvuddukar av vitt linne liksom skörttröjor som räckte till knäna.
Stora Mellösa ligger knappt två mil från gränsen till Sörmland och Vingåker. Av gammalt uppehölls livliga förbindelser mellan dessa båda socknar. Vingåkersborna saluförde sina produkter i Mellösa och Mellösabönderna for regelbundet på marknad till Vingåker och sålde ärter, bönor, fläsk, fisk, vävnader o.s.v. Kanske är det kontakten med det traditionsfasta dräktskicket i Vingåker som, åtminstone delvis, förklarar varför de sista spåren av egentliga folkdräkter i Närke kom att finnas just i Stora Mellösa. Här bars särpräglade dräkter ännu strax efter 1800-talets mitt.

Utdrag ur Folkdräkter och bygdedräkter från hela Sverige av Inga Arnö Berg och Gunnel Hazelius Berg

Stora Mellösa synes varit den socken, som längst bibehållit sin sockendräkt. De gamla tala där ännu om vilken glad syn kyrkbacken om söndagarna erbjöd med den högtidsklädda ungdomen; flickorna i sina granna mössor och vita budingar (= överdelar) och gossarna i sina blåa långrockar, vita linnebyxor, röda och vita strumpeband samt gröna skinnkasketter.

Ur Svenska allmogedräkter

Närke, Askers härad, Stora Mellösa
Närke, Askers härad, Stora Mellösa

Närke, Stora Mellösa. Stora Mellösadräkt med bindmössa. Bild tagen 2014.
Närke, Stora Mellösa Stora Mellösa detalj bindmössa, tagits 2014.
Närke, Stora Mellösa Stora Mellösa dräkt med bindmössa tagit 2014

Närke, Stora Mellösa
Bild från Charlotte Weibulls informationspärm om Närke. Bilden återfinns i boken Folkdräkter och bygdedräkter från hela Sverige. Materialet ägs av Burlövs kommun, digitaliserat av Depui.

Närke, Stora Mellösa
Närke, Stora Mellösa sommardräkt
Närke, Stora Mellösa mansdräkt

Information – Beskrivning

Fritextfält (gärna information om när, hur och av vem dräkten togs fram, utförlig information kan byggas som separat stycke med egen rubrik)

Detta område på sidan delas upp i stycken, varje informationslämnare får här sitt eget stycke. (Fritextfälten kommer att tillgänglighetsanpassas då att besökare kan få texten uppläst, detta för att uppfylla EU-s webbdirektiv)

Besökares och organisationers uppladdade bilder

Bilder med beskrivande bildtexter (gärna årtal när dräkten på bilden syddes)

Vi bearbetar bilderna genom att lägga på metadata för att möjliggöra sökningar.

Om många bilder laddas upp kommer bilderna på sikt att placerar på ”tidslinje” för att besökare ska kunna se hur dräkterna förändrats under 1900-talet.


Tygprover

Bilder på tyger, tygprovskartor m.m. (även knappar, smycken)

Närke, Stora Mellösa Foto och tygprover Bild från Charlotts Weibulls informationsmaterial. Ägare till materialet, Burlövs kommun. Digitaliserat av Depui.
Närke, Stora Mellösa. Tygprovskarta för mansdräkt. Bild från Charlotts Weibulls informationsmaterial. Ägare till materialet, Burlövs kommun. Digitaliserat av Depui.

Informationsfiler

PDF-filer med information. Exempelvis skannade dokument.


Tidningsklipp

Tidningsklipp där dräkten visats i media

Saxons/Hemmets Journal
Saxons/Hemmets Journal

Bevarade plagg och annan historisk information

Privata bilder på plagg som finns på museer och hembygdsgårdar eller i privat ägo

Privata fotografier av bevarade plagg, skannade katalogkort m.m.


Har du mer information?

Du som har bilder eller information är välkommen att ladda upp ditt material, därmed bidrar du till att göra Dräktnyckel till en så informationsrik sida som möjligt.

Ladda upp information

Den här sidan har vi publicerat för att visa hur information som laddas upp kommer att publiceras.