Östra härad

Östra härad är ett härad i Jönköpings län, och var en del av smålandet Njudung. Häradet mosvarar idag en del av Vetlanda- och Eksjö kommun.

Östra härad omfattade ursprungligen socknarna:
I Vetlanda kommun

Alseda
Björkö (före 1887 även delar i Södra Vedbo härad)
Bäckseda
Karlstrop (före 1887 även delar i Aspelands härad i Kalmar län)
Korsberga
Lannaskede
Lemnhult
Myresjö
Nye
Näshult
Nävelsjö
Skede
Skirö
Stenberg
Ökna
I Eksjö kommun
Kråkshult (före 1886 även delar i Södra Vedbo härad)

Småland, Östra härad. Bild tagen under nationaldagsfirande på Skansen 2019. Foto Lizbeth Keblanz
Foto från Jönköpings läns museum

Senast uppdaterad