Tveta härad

Tveta härad är området i norra Småland i trakten kring Vätterns sydspets samt det skogsbeklädda och kuperade höglandet mellan Nässjö och Taberg som är rikt på sjöar och våtmarker. Häradet motsvarar idag delar av Jönköpings kommun och Nässjö kommun. Namnet Tveta är en böjd form av ordet tvet som betyder “uthuggning i skog” eller “röjning”.

Tveta härad omfattar:
I Jönköpings kommun
Bankeryd
Barnarp
Hakarp
Järsnäs
Järstorp
Lekeryd
Ljungarum
Månsarp
Rogberga
Sandseryd (ombildades 1943 till Norrahammars köping)
Svarttorp
Öggestorp
I Nässjö kommun
Barkeryd
Forserum
Nässjö


Häradsdräkten tas fram

På 1920–talet väcktes intresset för att rekonstruera en Tvetadräkt första gången. Det fanns några gamla randiga tyger från Västergården i Öggestorp bevarade. Tygerna ska enligt historien vara uppvävda i början på 1800-talet
till varsin kjol till två systrar, en med blå bottenfärg och en med grön bottenfärg. Ytterligare ett tyg i en ljusare färgställning ska ha funnits men det är borta. Diskussioner fördes med hemslöjden men någon dräkt blev aldrig färdigställd.
Under slutet på 1940-talet väcktes frågan igen och 1951 färdigställdes dräkten av Svenska Landsbygdens Kvinnoförening i Öggestorp med hjälp från Jönköpings läns hemslöjdsförening. Två modeller togs fram, en blårandig med samma tyg i kjol och livstycke och en grönrandig med gult livstycke. Modellen till kjolen hämtades från andra härader eftersom man inte hade några bevarade plagg att titta på. Modellen på livstycket är hämtat från några gamla fotografier bl a från boken Kongen i Boda.
1974 togs ytterligare ett livstycke fram, ett kort rött livstycke med uppvikta flikar runt midjan. Förebilden finns på Kulturen i Lund och har sitt ursprung i Barkeryds socken. Efter att ha rådfrågat Nordiska museet började man använda det röda livstycket till dräkten. Här ska poängteras att Nordiska museet inte bestämde hur häradsdräkten skulle se ut eller om den skulle ändras utan endast att “om det finns en bevarad förlaga kan den med fördel användas”. Därefter slutade Hemslöjden saluföra det gula tyget och livstycken av den äldre modellen som använts i häradsdräkten slutade sys upp.
Någon mansdräkt har inte tagits fram samtidigt, ibland har männen använt Vistadräkten istället men ofta har mansdräkter till Tveta sytts upp och man har då använt kjoltygerna till västen och mönster har lånats från Vista och Västbo. Knäbyxor- och rockmönster är lånade från Vista men andra tyger har använts.

//Text från Allmogens kläder blir häradsdräkter av Joakim & Ola DepuiInformationsfiler

Har du mer information?

Du som har bilder eller information är välkommen att ladda upp ditt material, därmed bidrar du till att göra Dräktnyckel till en så informationsrik sida som möjligt.

Ladda upp information


Senast uppdaterad