Tveta härad

Tveta härad är området i norra Småland i trakten kring Vätterns sydspets samt det skogsbeklädda och kuperade höglandet mellan Nässjö och Taberg som är rikt på sjöar och våtmarker. Häradet motsvarar idag delar av Jönköpings kommun och Nässjö kommun. Namnet Tveta är en böjd form av ordet tvet som betyder “uthuggning i skog” eller “röjning”.

Tveta härad omfattar:
I Jönköpings kommun
Bankeryd
Barnarp
Hakarp
Järsnäs
Järstorp
Lekeryd
Ljungarum
Månsarp
Rogberga
Sandseryd (ombildades 1943 till Norrahammars köping)
Svarttorp
Öggestorp
I Nässjö kommun
Barkeryd
Forserum
Nässjö

Senast uppdaterad