Tveta härad

Tveta härad är området i norra Småland i trakten kring Vätterns sydspets samt det skogsbeklädda och kuperade höglandet mellan Nässjö och Taberg som är rikt på sjöar och våtmarker. Häradet motsvarar idag delar av Jönköpings kommun och Nässjö kommun. Namnet Tveta är en böjd form av ordet tvet som betyder “uthuggning i skog” eller “röjning”.

Tveta härad omfattar:
I Jönköpings kommun
Bankeryd
Barnarp
Hakarp
Järsnäs
Järstorp
Lekeryd
Ljungarum
Månsarp

Rogberga
Sandseryd (ombildades 1943 till Norrahammars köping)
Svarttorp
Öggestorp
I Nässjö kommun
Barkeryd
Forserum
Nässjö


Häradsdräkten tas fram

På 1920–talet väcktes intresset för att rekonstruera en Tvetadräkt första gången. Det fanns några gamla randiga tyger från Västergården i Öggestorp bevarade. Tygerna ska enligt historien vara uppvävda i början på 1800-talet
till varsin kjol till två systrar, en med blå bottenfärg och en med grön bottenfärg. Ytterligare ett tyg i en ljusare färgställning ska ha funnits men det är borta. Diskussioner fördes med hemslöjden men någon dräkt blev aldrig färdigställd.
Under slutet på 1940-talet väcktes frågan igen och 1951 färdigställdes dräkten av Svenska Landsbygdens Kvinnoförening i Öggestorp med hjälp från Jönköpings läns hemslöjdsförening. Två modeller togs fram, en blårandig med samma tyg i kjol och livstycke och en grönrandig med gult livstycke. Modellen till kjolen hämtades från andra härader eftersom man inte hade några bevarade plagg att titta på. Modellen på livstycket är hämtat från några gamla fotografier bl a från boken Kongen i Boda.
1974 togs ytterligare ett livstycke fram, ett kort rött livstycke med uppvikta flikar runt midjan. Förebilden finns på Kulturen i Lund och har sitt ursprung i Barkeryds socken. Efter att ha rådfrågat Nordiska museet började man använda det röda livstycket till dräkten. Här ska poängteras att Nordiska museet inte bestämde hur häradsdräkten skulle se ut eller om den skulle ändras utan endast att “om det finns en bevarad förlaga kan den med fördel användas”. Därefter slutade Hemslöjden saluföra det gula tyget och livstycken av den äldre modellen som använts i häradsdräkten slutade sys upp.
Någon mansdräkt har inte tagits fram samtidigt, ibland har männen använt Vistadräkten istället men ofta har mansdräkter till Tveta sytts upp och man har då använt kjoltygerna till västen och mönster har lånats från Vista och Västbo. Knäbyxor- och rockmönster är lånade från Vista men andra tyger har använts.

//Text från Allmogens kläder blir häradsdräkter av Joakim & Ola Depui


Bilder från fotograferingar till boken Allmogens kläder blir häradsdräkter

Tveta kvinnodräkts alla varianter. Foto Depui
Den tidiga varianten av Tvetadräkten med senapsgult livstycke i 1700-tals modell. Foto Depui
Detaljbild av överdelens broderi, smycke och den blå variantens randning. Foto Depui
Hon i Tvetadräkt efter 70-talets omarbetening, den variant som kallas Tvetablå, han i väst av samma tyg som kjolen i Tvetagrön. Foto Depui
Bindmössa, blått broderat på blått. Foto Depui
Till den tidiga varianten av Tveta fanns ett senapsgult livstycke, man kunde också ha livstycke i samma tyg som kjolen. Foto Depui
Detaljbild av det senapsgula livstyckets skört. Foto Depui
Detaljbild av mansvästens krage och randning. Foto Depui
”Tveta blå”. Foto Depui
Tvetadräkten efter 70-talets omarbetning då dräkten fick ett rött livstycke. Foto Depui

Informationsfiler

Tidningsklipp

Tidningsklipp. Jönköpings läns museum.
Tidningsklipp fortsättning.

Bevarade plagg och annan historisk information

Privata bilder på plagg som finns på museer och hembygdsgårdar eller i privat ägo. Skannade katalogkort.

Katalogkort Jönköpings läns museum.
JM.56480 I ett av hörnen är en pappersetikett fastsydd med tryckt text: ”Jönköpingsutställningen 1928 Hemslöjdsavdelningen.” På etiketten står handskrivet: ”Huvudkläde Lina Andersson Öggestorp 153” Huvudkläde tillverkat av Lina Andersson, Romelsjö, Öggestorp i Jönköpings län. Gåva av barnbarn till tillverkaren 2017. Huvudklädet var utställt på Jönköpingsutställningen 1928 i Hemslöjdsavdelningen. Lina Andersson är en av personerna bakom tillkomsten av Tveta häradsdräkt. Jönköpings läns museum

Har du mer information?

Du som har bilder eller information är välkommen att ladda upp ditt material, därmed bidrar du till att göra Dräktnyckel till en så informationsrik sida som möjligt.

Ladda upp information


Senast uppdaterad