Sevede och Tuna härad

Sevede härad: Djursdala, Södra Vi, Frödinge, Rumskulla, Vimmerby, Pelarne, Vena och Hultsfreds socknar.

Tunaläns härad: Tuna, Kristdala och Misterhult socknar.


Efter omfattande undersökningsarbete rekonstruerades Sevededräkten år 1936. Arbetet leddes av Hemslöjden i Västervik tillsammans med en för ändamålet nybildad kommitté. Till kommitténs ordförande valdes Carl Henrik Hammarskjöld. Efter bl a anrop i lokalpressen om gamla dräktdelar fick man in spridda delar av gamla sockendräkter från 1830-talet, och med utgångspunkt från dessa rekonstruerades en hel dräkt av så autentiskt slag som möjligt.

Överdelen av vitt linne går tillbaka till en modell från Pelarne. Livstycket från 1830-talet härstammar från Laxemars by i Misterhults socken.

Dräkten blev gemensam för Sevede och Tunaläns härader men med av­vikande färgställningar de olika socknarna emellan.

Av kulturhistoriskt värde kan nämnas att en komplett dräkt år 1936 kostade 81 kronor.

Skiss av kvinnodräkt. Småland, Kalmar län, Sevede och Tuna härad

Information – Beskrivning

Sevede kvinnodräkt
Sevededräkten blev färdig 1936 efter att ha rekonstruerats. Dräkten är gemensam för Sevede och Tanaläns härader, men färgsättningen varierar dock mellan de olika socknarna inom de båda häraderna.

Överdel: Maskinvävt vitt tuskaftat linne.

Livstycke: Handvävt halvylle på längden randat. I Misterhults socken är västen grön- och svart­randig. Kristdala, Frödinge och Vimmerby socknar är den randad i färgerna rött, grönt och svart.

Kjol: Handvävt kyprat halvylle. Röd kjol till grön- och svartrandig väst och blå kjol till röd-, grön- och svartrandig väst.

Förkläde: Handvävd bomull. Randrutat i blått, rött och gult mot blekt botten. Ränder i korskypert på rutig tuskafts­botten. Misterhults socken har emellertid ett på längden . randat bomullstyg i rött, blått och vitt. Ränder i plattväv.

Halskläde: Trekant av maskinvävt tuskaftat hellinne med broderier i tambursök med HV-garn.

Huvudbonad: Bindmössa av broderat sidentyg. Mörkblå sidenmössa i Frödinge och Vimmerby, terracottafärgad i Kristdala och röd i Misterhult.

Stumpor: Röda strumpor i samtliga socknar utom Misterhult, där man bär gröna strumpor.

Smycke: Hjärtformad silversölja utan hängen.

Småland, Sevede och Tuna härad. Broderi halskläde. Bild från Kalmar läns hemslöjd.

Det svart- och grönrandiga ylletyget i Misterhultsvästen går tillbaka till ett livstycke från 1830-talet från Laxemars by i Misterhults socken. et var Amanda Sofia Nilsson i Figeholm, som vid rekonstruktionstillfället hade tyget i sin ägo.
Dylika livstycken i svart och grönt bars företrädesvis av yngre kvinnor och då med röd kjol. En yngre syster till Amanda Sofia Nilsson bar enligt uppgift ett sådant livstycke till röd kjol.
Det grön-, röd- och svartrandiga ylletyget hade också Amanda Nilsson i sin ägo. Även detta tyg härstammar från ett livstycke i Laxemars by, Misterhults socken, 1830-talet. Detta livstycke bars enligt sageskvinnorna av äldre kvinnor och då till blå kjol. Amanda Nilssons mor bar ett sådant livstycke.
Överdelen av vitt linne går tillbaka till en modell från Pelarne.


Text och bildmaterial från Kalmar läns hemslöjd


Besökares och organisationers uppladdade bilder

Småland, Sevede härad Dräkt sydd på 1960-talet Publicerad med tillstånd från auctionet.com. Foto Nyköpings auktionsverk.
Småland, Sevede och Tuna härad. Publicerad med tillstånd från auctionet.com. Foto Thelin & Johansson.
Småland, Sevede och Tuna härad. Publicerad med tillstånd från auctionet.com. Foto Thelin & Johansson.
Småland, Sevede härad Dräkt sydd på 1960-talet Publicerad med tillstånd från auctionet.com. Foto Nyköpings auktionsverk.
Småland, Sevede och Tuna härad. Publicerad med tillstånd från auctionet.com. Foto Thelin & Johansson.

Tygprover

Bilder på tyger, tygprovskartor m.m. (även knappar, smycken)

Småland, Kalmar län, Sevede och Tuna härad, Sevede
Bildmaterial från Kalmar läns hemslöjd
Småland, Kalmar län, Sevede och Tuna härad, Misterhult
Bildmaterial från Kalmar läns hemslöjd
Småland, Kalmar län, Sevede och Tuna härad, Kristdala
Bildmaterial från Kalmar läns hemslöjd

Informationsfiler

PDF-filer med information. Exempelvis skannade dokument.


Tidningsklipp

Tidningsklipp där dräkten visats i media


Bevarade plagg och annan historisk information

Privata bilder på plagg som finns på museer och hembygdsgårdar eller i privat ägo

Privata fotografier av bevarade plagg, skannade katalogkort m.m.


Har du mer information?

Du som har bilder eller information är välkommen att ladda upp ditt material, därmed bidrar du till att göra Dräktnyckel till en så informationsrik sida som möjligt.

Ladda upp information