Ladda upp information

Ni som har information om folk- och bygdedräkter och vill dela med er av informationen kan ladda upp bilder, texter och filer.

  • Informationen som lämnas ska vara saklig, innehålla uppgifter om varifrån informationen kommer och vem som lämnar informationen.
  • Kommer informationen från en förening ska föreningens namn anges samt uppgift om vilket årtionde informationen skrivits.

Den som har en större mängd informationsmaterial eller många bilder kan kontakta oss för alternativ uppladdning. info@draktnyckel.se

Information som laddas upp för publicering görs tillgänglig för hemsidans besökare. Det innebär att besökare kan läsa och ta del av den information som laddas upp. Uppladdning av information innebär INTE att Dräktnyckel äger materialet, i de fall uppladdat material omfattas av upphovsrätt gäller denna precis som tidigare. Om någon vill använda bild- eller informationsmaterial på annat sätt än för privat bruk, få de kontakta Dräktnyckel som i sin tur kontaktar informationsägaren.

Detta fält är tänkt för dig som vill skriva eller klistra in information.
Click or drag a file to this area to upload.
Här kan du ladda upp bilder och PDF-filer. Namnge filer så filnamnet ger information om vad filen innehåller.
Vid uppladdning av fil: Beskrivande text som beskriver vilken information dokumentet innehåller. Vid uppladdning av bild: Beskrivande text, gärna också årtal när bilden är tagen. Om fotografens namn ska publiceras,ange det här.
Click or drag a file to this area to upload.
Här kan du ladda upp bilder och PDF-filer. Namnge filer så filnamnet ger information om vad filen innehåller.
Vid uppladdning av fil: Beskrivande text som beskriver vilken information dokumentet innehåller. Vid uppladdning av bild: Beskrivande text, gärna också årtal när bilden är tagen. Om fotografens namn ska publiceras,ange det här.
Click or drag a file to this area to upload.
Här kan du ladda upp bilder och PDF-filer. Namnge filer så filnamnet ger information om vad filen innehåller.
Vid uppladdning av fil: Beskrivande text som beskriver vilken information dokumentet innehåller. Vid uppladdning av bild: Beskrivande text, gärna också årtal när bilden är tagen. Om fotografens namn ska publiceras,ange det här.
Click or drag a file to this area to upload.
Här kan du ladda upp bilder och PDF-filer. Namnge filer så filnamnet ger information om vad filen innehåller.
Vid uppladdning av fil: Beskrivande text som beskriver vilken information dokumentet innehåller. Vid uppladdning av bild: Beskrivande text, gärna också årtal när bilden är tagen. Om fotografens namn ska publiceras,ange det här.