Ladda upp information

Ni som har information om folk- och bygdedräkter som du vill dela med dig av kan ladda upp bilder, texter och filer.

  • Informationen som lämnas ska vara saklig, innehålla uppgifter om varifrån informationen kommer och vem som lämnar informationen.
  • Kommer informationen från en förening ska föreningens namn anges samt uppgift om vilket årtionde informationen skrivits.
  • Inkommande information bearbetas och publiceras efter hand.
  • Om likartad information och bilder kommer in från olika uppgiftslämnare publiceras materialet endast en gång.
Detta fält är tänkt för dig som vill skriva eller klistra in information.
Här kan du ladda upp bilder och PDF-filer. Namnge filer så filnamnet ger information om vad filen innehåller.
Här kan du ladda upp bilder och PDF-filer. Namnge filer så filnamnet ger information om vad filen innehåller.

Senast uppdaterad