Närke


Förteckning från boken Dräkter i våra bygder, Ulla Centergran
Nämnden för hemslöjdsfrågor, LRF:S kulturråd


Örebro län

DRÄKTURSPRUNGÅTERUPPTOGS
GällerstaKomponerad1920
HallsbergKomponerad 1965
KumlaRekonstruerad 1950-60
Norra HjälmarbygdenKomponerad 1951
PålsbodaKomponerad 1992
SköllerstaKomponerad 1959
Stora MellösaDokumenterad1922
SydnärkeKomponerad 1967
VästernärkeRekonstruerad 1947

Har du mer information?

Du som har bilder eller information är välkommen att ladda upp ditt material, därmed bidrar du till att göra Dräktnyckel till en så informationsrik sida som möjligt.

Ladda upp information