Bidra med information i pappersform

Ni kan bidra, vi kan bygga. Det finns mycket kunskap hos både organisationer och hos privatpersoner. I de flesta fall finns den skriftliga informationen i pärmar. Genom att skanna och göra informationen digital kan vi publicera den så att fler får möjlighet att ta del av den, det gör också att informationen inte går förlorad. Den kan också hjälpa till att fylla i luckor hos dräktintresserade.

Du som inte har möjlighet eller tycker det är svårt att skapa digitala filer av material i pappersform är välkommen att kontakta oss så försöker vi hitta en lösning för att kunna publicera materialet på Dräktnyckel.


E-post: info@draktnyckel.se
Telefon: 073 08 56 354 (kvällstid och helger)