Östergötland


Karta över Östergötland

Östergötland, Skedevi socken, Finspångaläns härad. Illustration av Emelie von Walterstorff, Svenska allmogedräkter
Östergötland, Ydre härad Illustration av Emelie von Walterstorff, Svenska allmogedräkter

Förteckning från boken Dräkter i våra bygder, Ulla Centergran
Nämnden för hemslöjdsfrågor, LRF:S kulturråd

Östergötlands län (E)

DRÄKTURSPRUNGÅTERUPPTOGS
GrytKomponerad1920
KindaRekonstruerad 1925 (k/m)
NykilKomponerad1980-tal (k/m)
RisingeKomponerad/Rekonstruerad 1960/1981 (k/m)
SkedeviDokumenterad/Komponerad1905/1976 (k/m)
SvinhultDokumenterad1950
VångaKomponerad/dokumenterad1930-tal (k/m)
YdreDokumenterad1922 (m)


Information – Beskrivning

Fritextfält (gärna information om när, hur och av vem dräkten togs fram, utförlig information kan byggas som separat stycke med egen rubrik)

Detta område på sidan delas upp i stycken, varje informationslämnare får här sitt eget stycke. (Fritextfälten kommer att tillgänglighetsanpassas då att besökare kan få texten uppläst, detta för att uppfylla EU-s webbdirektiv)


Besökares och organisationers uppladdade bilder


Östergötland, Skedevi. Bild från dräktvisning i Barkeryd 2016.
Östergötland, Skedevi. Nationaldag 2018. Jag i min Skedevidräkt som jag ärvt från min farmor. Johanna Lindeborg har bidragit med bilden.
Bild från Charlotts Weibulls informationsmaterial. Ägare till materialet, Burlövs kommun. Digitaliserat av Depui.
Bild från Charlotts Weibulls informationsmaterial. Ägare till materialet, Burlövs kommun. Digitaliserat av Depui.
Bild från Charlotts Weibulls informationsmaterial. Ägare till materialet, Burlövs kommun. Digitaliserat av Depui.

Informationsfiler


Tygprover

Bilder på tyger, tygprovskartor m.m. (även knappar, smycken)


Tidningsklipp

Tidningsklipp där dräkten visats i media


Bevarade plagg och annan historisk information

Privata bilder på plagg som finns på museer och hembygdsgårdar eller i privat ägo

Privata fotografier av bevarade plagg, skannade katalogkort m.m.


Har du mer information?

Du som har bilder eller information är välkommen att ladda upp ditt material, därmed bidrar du till att göra Dräktnyckel till en så informationsrik sida som möjligt.

Ladda upp information