Gästrikland


Förteckning från boken Dräkter i våra bygder, Ulla Centergran
Nämnden för hemslöjdsfrågor, LRF:S kulturråd

Gävleborgs län

DRÄKTURSPRUNGÅTERUPPTOGS
HamrångeRekonstruerad1984 (K/M)
HedesundaDokumenterad1920 (1984) (K/M)
HilleRekonstruerad 1930-tal (K/M)
HögboRekonstruerad (K/M)
JärboRekonstruerad 1920-tal (K/M)
OckelboRekonstruerad (K/M)
OvansjöRekonstruerad 1920-tal (K/M)
Ovansjö-JärboDokumenterad1985 (K/M)
TorsåkerRekonstruerad 1930-tal (K/M)
ValboRekonstruerad 1920-tal (K/M)
ÅrsundaRekonstruerad
ÖsterfärneboRekonstruerad 1958/1958 (K/M)

Informationsfiler

PDF-filer med information. Exempelvis skannade dokument.


Tidningsklipp

Tidningsklipp där dräkten visats i media

Saxons/Hemmets Journal
Saxons/Hemmets Journal
Gästrikland, Torsåker. Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen
Gästrikland, Österfärnebo
Bild från Charlotts Weibulls informationsmaterial. Ägare till materialet, Burlövs kommun. Digitaliserat av Depui.
Gästrikland, Valbo
Tidningsklipp. Bild från Charlotts Weibulls informationsmaterial. Ägare till materialet, Burlövs kommun. Digitaliserat av Depui.
Gästrikland, Hille
Tidningsklipp. Bild från Charlotts Weibulls informationsmaterial. Ägare till materialet, Burlövs kommun. Digitaliserat av Depui.
Gästrikland Tidningsklipp
Bild från Charlotts Weibulls informationsmaterial. Ägare till materialet, Burlövs kommun. Digitaliserat av Depui.

Bevarade plagg och annan historisk information

Privata bilder på plagg som finns på museer och hembygdsgårdar eller i privat ägo. Privata fotografier av bevarade plagg, skannade katalogkort m.m.


Har du mer information?

Du som har bilder eller information är välkommen att ladda upp ditt material, därmed bidrar du till att göra Dräktnyckel till en så informationsrik sida som möjligt.

Ladda upp information