Mall för informationssidor

Den här sidan har vi publicerat för att visa hur information som laddas upp kommer att publiceras.


Namn på sidan som talar om vilken dräkt sidan handlar om

Ingresstext om dräkten, eventuellt kartbild.


Information – Beskrivning

Fritextfält (gärna information om när, hur och av vem dräkten togs fram, utförlig information kan byggas som separat stycke med egen rubrik)

Detta område på sidan delas upp i stycken, varje informationslämnare får här sitt eget stycke. (Fritextfälten kommer att tillgänglighetsanpassas då att besökare kan få texten uppläst, detta för att uppfylla EU-s webbdirektiv)

Besökares och organisationers uppladdade bilder

Bilder med beskrivande bildtexter (gärna årtal när dräkten på bilden syddes)

Vi bearbetar bilderna genom att lägga på metadata för att möjliggöra sökningar.

Om många bilder laddas upp kommer bilderna på sikt att placerar på ”tidslinje” för att besökare ska kunna se hur dräkterna förändrats under 1900-talet.


Tygprover

Bilder på tyger, tygprovskartor m.m. (även knappar, smycken)


Informationsfiler

PDF-filer med information. Exempelvis skannade dokument.


Tidningsklipp

Tidningsklipp där dräkten visats i media


Bevarade plagg och annan historisk information

Privata bilder på plagg som finns på museer och hembygdsgårdar eller i privat ägo

Privata fotografier av bevarade plagg, skannade katalogkort m.m.


Har du mer information?

Du som har bilder eller information är välkommen att ladda upp ditt material, därmed bidrar du till att göra Dräktnyckel till en så informationsrik sida som möjligt.

Ladda upp information


Senast uppdaterad