Sverigedräkten – den allmänna Svenska Nationaldräkten


Sverigedräkten – Allmänna Svenska Nationaldräkten Också kallad Svenska Kvinnliga Nationaldräktsföreningens festdräkt. I Falun, 1902 grundar Märta Jörgensen Svenska Kvinnliga Nationaldräktsföreningen. Föreningens syfte var att reformera dräktmodet och skapa en dräkt som var raka motsatsen till sekelskiftets hårt snörda kvinnodräkt i siden, otvättbar, släpande i skiten på gatan, just en sådan som hon och alla andra fina damer använde. Konstnärerna Carl Larsson och Gustav Ankarcrona blev henne behjälpliga och tillsammans komponerade de en allmän svensk nationaldräkt. Denna dräkt kunde ju dessutom fungera ”för de som ingen dräkt hade, så de slipper låna från andra bygder”. Inspirationen hämtades från Österåkersdräkten, som på inrådan av dåvarande kronprinsessan Viktoria bars av tjänstefolket på Tullgarns slott, där Märta några år tidigare arbetat som trädgårdspiga. Märta Jörgensen bar sin dräkt nästan dagligen fram till sin död 1967, i övrigt blev nog inte detta den succé som skaparna hoppats på. Intresset och användandet hade sedan länge avtagit. Tills en dag i mitten på 1970-talet då en Sverigedräkt från tidigt 1910-tal lämnas in på Nordiska museet och ställs ut, vilket ger dräkten ett uppsving. Den tanke som fanns vid dess skapande i början av förra seklet kom att gälla även nu; en dräkt att använda av den som kommer från en plats som saknar historiskt dräktskick. Från 1980-talet är det Drottning Silvia som gett Sverigedräkten ett ansikte. Bilden är tagen på Jönköpings läns museum. Dräkterna ingår i utställningen Folkdräkt i Norra Småland.
Eva Landen har bidragit med bilden.

DEN SVÅRA konsten att kläda sig väl ursäktar i viss mån kvinnornas mången gång underliga toalettelegans, framsprungen som den är ur en oafbrutet lefvande sträfvan efter det originella, det nya. Men där öfverdrifterna dyka upp, infinner sig snart reformkrafet för att den urspårade smaken må kunna återställas i jämviktsläget. Författarinnan till den artikelserie i ämnet, som börjar införas här nedan, har bildat Svenska Kvinnliga Nationaldräktsföreningen och söker i efterföljande uppsatser klargöra, hur hon tänkt sig en reform af kvinnodräkten på de svenska allmogedräkternas grundval.

Ur idun söndagen den 6 juni 1909


Besökares och organisationers uppladdade bilder

Sverige dräkt – Unionsdräkt. Väst i rött yllle. Byxorna i svart yllecheviot (ej i bild). Mansdräkten utformades 1980 av Bo Skräddare i samråd med tidningen Lands läsare. Mansdräkten har samma stil och tidsprägel som kvinnodräkten, vilken skapades 1902 av Märta Jörgensen född Palme, bosatt i Falun. Den dräkt som idag kallas Sverigedräkten benämndes ursprungligen som Allmänna Svenska Nationaldräktsföreningens Festdräkt. Se länk som skickas separat för mer information tillsammans med bild. Marcus Brännström har bidragit med bilden.

Informationsfiler

PDF-filer med information. Exempelvis skannade dokument.


Tidningsklipp

Tidningsklipp där dräkten visats i media

Bild från Charlotts Weibulls informationsmaterial. Ägare till materialet, Burlövs kommun. Digitaliserat av Depui.

Bevarade plagg och annan historisk information

Privata bilder på plagg som finns på museer och hembygdsgårdar eller i privat ägo. Privata fotografier av bevarade plagg, skannade katalogkort m.m.


Har du mer information?

Du som har bilder eller information är välkommen att ladda upp ditt material, därmed bidrar du till att göra Dräktnyckel till en så informationsrik sida som möjligt.

Ladda upp information