Tidningsklipp

Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen har gett tillåtelse genom Sten Neiker att vi publicerar tidningsklipp från artiklar de skrivit om dräkter.
Vi som jobbar med Dräktnyckel fick en hel pärm med tidningsklipp. Efter kontakt och godkännande från Allers och Hemmets Journal /Saxons publicerar vi här klippen.

Källor som anges kommer från de anteckningar som skrivits vid artiklarna, om felaktigheter gällande källhänvisning uppmärksammas kontakta (om någon vet årtalet artiklarna skrivit tar vi gärna emot den informationen) info@draktnyckel.se

Blekinge, Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Gästrikland, Halland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Skåne, Småland, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västergötland, Västmanland, Ångermanland, Öland, Östergötland

Än finns inte tidningsklipp från alla landskap, det är bara de landskapslänkar där det finns bilder som tar dig vidare till respektive landskap. Vi hoppas nu att våra besökare bidrar med tidningsklipp så alla landskap blir representerade med artiklar.

Blekinge

Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen
Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen

Bohuslän

Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen
Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen

Dalsland

Enligt anteckning från Hemmets Journal
Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen

Gotland

Saxons/Hemmets Journal
Saxons/Hemmets Journal

Gästrikland

Saxons/Hemmets Journal

Saxons/Hemmets Journal

Halland

Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen
Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen
Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen
Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen
Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen

Hälsingland

Saxons/Hemmets Journal
Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen
Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen
Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen
Saxons/Hemmets Journal
Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen
Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen
Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen
Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen

Jämtland

Enligt anteckning från Hemmets Journal
Enligt anteckning från Hemmets Journal

Medelpad

Saxons/Hemmets Journal

Saxons/Hemmets Journal

Norrbotten

Saxons/Hemmets Journal
Hemmets Veckotidning
Saxons/Hemmets Journal

Närke

Saxons/Hemmets Journal
Saxons/Hemmets Journal
Enligt anteckning från Hemmets Journal

Skåne

Enligt anteckning från Hemmets Journal
Enligt anteckning från Hemmets Journal
Enligt anteckning från Hemmets Journal
Enligt anteckning från Hemmets Journal
Enligt anteckning från Hemmets Journal

Småland

Saxons/Hemmets Journal
Saxons/Hemmets Journal

Södermanland

Enligt anteckning från Hemmets Journal
Enligt anteckning från Hemmets Journal
Enligt anteckning från Hemmets Journal

Uppland

Enligt anteckning från Hemmets Journal


Värmland

Enligt anteckning från Hemmets Journal

Västerbotten

Saxons/Hemmets Journal
Saxons/Hemmets Journal
Enligt anteckning från Hemmets Journal

Västmanland

Saxons/Hemmets Journal
Saxons/Hemmets Journal
Enligt anteckning från Hemmets Journal

Ångermanland

Saxons/Hemmets Journal
Enligt anteckning från Hemmets Journal
Saxons/Hemmets Journal

Öland

Saxons/Hemmets Journal
Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen
Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen
Saxons/Hemmets Journal
Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen

Östergötland

Enligt anteckning från Hemmets Journal
Enligt anteckning från Hemmets Journal