Ärtemark


Information – Beskrivning

Kvinnodräkten komponerades i slutet av 1920-talet av Edit Rådström.
Det är svårt att få begrepp om vad som egentligen varit förebilden till dräkten.
Ett halskläde lär ha funnits på en gård i Ärtemark men det finns inte bevarat.
En bindmössa, som finns på Gammalgården i Bengtsfors, har samma blommotiv som nu finns på halsklädet.
Bindmössan kommer från Kroken i Ödskölt och är från 1870.
Dräkten är komponerad och förebilder saknas, bortsett från blommotivet på bindmössan.

Mansdräkten
Nordiska museet gjorde på 1930-talet en Etnologisk undersökning om dräktskicket i västra Sverige. Anna-Lisa Pettersson, Nygård Vedbo härad, Äretmarks socken, gör då en beskrivning av hur hennes morfar var klädd på 1830-talet.
Ärtemarks mansdräkt är under 1930-talet komponerad efter den beskrivningen.


Besökares och organisationers uppladdade bilder

Dalsland, Ärtemark Ärtemarksdräkter från Dalslands bygdedräkter på catwalk, Vinnsäter hembygdsgård 2019 Foto: K. Ojala Sandra Robertsson har bidragit med bilden
Dalsland, Ärtemark. Ärtemarksdräkter från Dalslands bygdedräkter på catwalk, Vinnsäter hembygdsgård 2019 Foto: K. Ojala. Sandra Robertsson har bidragit med bilden
Dalsland, Färgelanda Färgelandadräkten till vänster med bindemössa. Barndräkt och dräkt till höger är Ärtemarkdräkten. Dräkterna förväxlas lätt men här syns tydlig skillnad i broderierna på schalen. Bild från Dalslands bygdedräkter på catwalk, Vinnsäter hembygdsgård 2019 Foto: K. Ojala Sandra Robertsson har bidragit med bilden

Dalsland, Ärtemark. Bild från Folkdräktsmarknad.se

Tygprover

Bilder på tyger, tygprovskartor m.m. (även knappar, smycken)

Dalsland, Ärtemark. Tygprov mansväst.
Dalsland, Ärtemark. Bild från Charlotts Weibulls informationsmaterial. Ägare till materialet, Burlövs kommun. Digitaliserat av Depui.
Dalsland, Ärtemark. Bild från Charlotts Weibulls informationsmaterial. Ägare till materialet, Burlövs kommun. Digitaliserat av Depui.

Informationsfiler

PDF-filer med information. Exempelvis skannade dokument.


Tidningsklipp

Tidningsklipp där dräkten visats i media

Dalsland, Ärtemark. Carin Ljung har bidragit med materialet.
Dalsland, Ärtemark. Tidningsklipp. Bild från Charlotts Weibulls informationsmaterial. Ägare till materialet, Burlövs kommun. Digitaliserat av Depui.

Bevarade plagg och annan historisk information

Privata bilder på plagg som finns på museer och hembygdsgårdar eller i privat ägo

Privata fotografier av bevarade plagg, skannade katalogkort m.m.


Har du mer information?

Du som har bilder eller information är välkommen att ladda upp ditt material, därmed bidrar du till att göra Dräktnyckel till en så informationsrik sida som möjligt.

Ladda upp information