Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.draktnyckel.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen innebär det att vi tar emot personuppgifter. Bilder på nu levande personer är en personuppgift. I samband med att uppladdning av bilder lämnar du e-postadress och namn (valfritt vid bilduppladdning). E-postadressen behöver vi för att kunna kontakta dig om vi får frågor om de bilder som laddats upp. Vi publicerar inte e-postadresser och lämnar inte heller ut e-postadresser till utomstående.

Kontaktformulär

Om du via formulär kontaktar oss eller skickar e-post till dig hanterar vi din e-post och de uppgifter du lämnar. Uppgifterna lämnas inte vidare till utomstående.

Informationsmaterial

Om du lämnar informationsmaterial för publicering på hemsidan hanterar vi de uppgifter du anger i uppladdningsformuläret. De uppgifter som publiceras på hemsidan är namn och eventuell organisation som står bakom materialet. Det gör vi för att besökare som tar del av materialet ska veta vem som bidragit med informationen och när informationen är skriven.

Vilka vi delar dina data med

Den data som publiceras och därmed görs tillgänglig delas med hemsidans besökare.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Informationen som lämnas via formulär lagras så länge hemsidan är publicerad.

Vilka kan ta del av informationen som fylls i via hemsidans formulär

Webbplatsens administratörer kan se och hantera denna information. Vilka vi är ser du på fliken kontakt.


Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har laddat upp bilder eller information på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.


Ytterligare information

Hur vi skyddar din information

Dräktnyckel lämnar inte ut personuppgifter till utomstående och publicerar inte andra uppgifter än det som framgår av formuläret.

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Dräktnyckel tar emot personuppgifter och data från såväl privatpersoner som organisationer.