Tölö-Älvsåker socken


Kvinnodräkt från Halland, Fjäre härad, Tölö-Älvsåker socken.

Halland, Fjäre härad, Tölö-Älvsåker

Information – Beskrivning


Information och bilder sammanställt av Brita Börjesson, Birgitta Carrgård, Britt Carlström, Roswitha Sandberg och Ingela Sjöstrand. 1996-02-21


Besökares och organisationers uppladdade bilder

Halland, Fjäre härad, Tölö-Älvsåker Bild från Halländska Hemslöjden genom Kirsten Drejdal
Halland, Fjäre härad, Tölö-Älvsåker Bild från Halländska Hemslöjden genom Kirsten Drejdal
Halland, Fjäre härad, Tölö-Älvsåker Bild från Halländska Hemslöjden genom Kirsten Drejdal
Halland, Fjäre härad, Tölö-Älvsåker Bild från Halländska Hemslöjden genom Kirsten Drejdal


Tygprover

Bilder på tyger, tygprovskartor m.m. (även knappar, smycken)


Informationsfiler


Tidningsklipp

Tidningsklipp där dräkten visats i media


Bevarade plagg och annan historisk information

Privata bilder på plagg som finns på museer och hembygdsgårdar eller i privat ägo

Privata fotografier av bevarade plagg, skannade katalogkort m.m.


Har du mer information?

Du som har bilder eller information är välkommen att ladda upp ditt material, därmed bidrar du till att göra Dräktnyckel till en så informationsrik sida som möjligt.

Ladda upp information