Mullsjö


Mullsjödräkten är en konstruerad kvinnodräkt som bygger på plagg och tyger från perioden1700-talets slut till1800-talets slut. Mullsjödräkten togs fram av en dräktkommittee år 1976-79. 


Information – Beskrivning

Fritextfält (gärna information om när, hur och av vem dräkten togs fram, utförlig information kan byggas som separat stycke med egen rubrik)


Besökares och organisationers uppladdade bilder

Bilder med beskrivande bildtexter (gärna årtal när dräkten på bilden syddes)

Västergötland, Mullsjö. Fotografi från när dräkten hade togs fram. Hemslöjdens material.
Västergötland, Mullsjö.
Västergötland, Mullsjö.

Tygprover

Bilder på tyger, tygprovskartor m.m. (även knappar, smycken)


Informationsfiler

PDF-filer med information. Exempelvis skannade dokument.


Tidningsklipp

Tidningsklipp där dräkten visats i media


Bevarade plagg och annan historisk information

Privata bilder på plagg som finns på museer och hembygdsgårdar eller i privat ägo

Privata fotografier av bevarade plagg, skannade katalogkort m.m.


Har du mer information?

Du som har bilder eller information är välkommen att ladda upp ditt material, därmed bidrar du till att göra Dräktnyckel till en så informationsrik sida som möjligt.

Ladda upp information