Dalarna

Dalarna är till ytan Svealands största landskap med största avstånd från NV till SÖ av 36 mil. Landskapet uppvisar stora skillnader i landskapstyper, allt från fjällbygd till slättland. Av stor betydelse är de två älvarna, Väster- och Österdalälven, som förenas till en älv i Gagnefs socken.
Dalarna består av två delar, Södra Dalarna (bergslagsdalarna) och övre Dalarna, eller som det ibland brukar kallas det ”egentliga dalarna”. Indelningen beror ytterst på naturgeografiska skillnader som haft följdverkningar på näringar, folkkultur och språk. Övre Dalarna kan i sin tur delas i öster och Västerdalarna efter de två älvarna. Österdalarnas centrum är socknarna
runt Siljan.
Bergslagsdelen eller södra Dalarna är den rikare jordbruksbygden, speciellt området omkring Dalälvens södra förlopp. I denna del ligger också landskapets städer. Södra Dalarna kan liknas vid andra mellansvenska
bygder där man varit nyhetsvänlig och lokal särprägel saknats.
Text av Erik ThorellDräkterna i Dalarna

Ordförklaring till tabellen nedan.

  • En dokumenterad dräkt har bevarade plagg från den tid då dessa användes traditionellt i ett visst område, det vill säga fram till 1850-talet – före industrialismen. Brukarna av dräkterna var främst allmogen.
  • En rekonstruerad dräkt är en dräkt där man inte har hittat original till alla plagg De saknade plaggen har rekonstruerats från andra kläder från den förindustriella tiden med hjälp av kunskaper om bygdens kultur, foton, bilder, bouppteckningar eller från dokumenterade plagg från grannsocknar. Dessa dräkter blev vanliga på 1970-talet och en önskan att närma sig de dokumenterade dräkterna.
  • Komponerade dräkter är en konstruerad dräkt från en plats där man inte funnit dokumenterat dräktskick. Den komponerade dräkten har inga historiska förlagor men har skapats med folkdräkter som förebild. Plaggen som skapas kan delvis bygga på gamla plagg som man hittat i en bygd. Tygbitar från gamla rivna hus kan ibland bli förebild för en kjol eller västrandning. Dessa skapades i samband med den nationalromantiska renässans folkdräkterna fick under sekelskiftet till 1900-talet. Typiska exempel är landskapsdräkterna och sverigedräkten.

Förteckning från boken Dräkter i våra bygder, Ulla Centergran
Nämnden för hemslöjdsfrågor, LRF:S kulturråd

Kopparbergs län (W)

DRÄKTURSPRUNGÅTERUPPTOGS
Aspebodakomponerad1954/1976 (k/m)
Bergsmansdräktrekonstruerad1925
Bjursåsdokumenterad1910-talet
Bodadokumenteradtraditionell
Byrekonstruerad/
komponerad (k/m)
1905-1915
Envikendokumenteradtraditionell
Flodadokumenterad traditionell
Folkärnakomponerad1906
Gagnefdokumenterad traditionell/1950-tal
(k/m)
Garpenbergkomponerad 1934
Grangärdekomponerad 1947
Grytnäskomponerad 1930
Gustafskomponerad 1925/1946 (k/m)
Hedemorarekonstruerad/
komponerad (k/m)
1905
Husbykomponerad 1930
Järnadokumenterad 1920/1930 (k/m)
Leksanddokumenterad traditionell
Limadokumenterad 1920
Ludvikakomponerad 1948/1949
Malungdokumenterad 1909/sekelskifte
Mockfjärddokumenterad 1910
Moradokumenterad traditionell
Norrbärkekomponerad 1949/1959
Nåsdokumenterad 1922
Oredokumenterad 1910
Orsadokumenterad traditionell
Rättvikdokumenterad traditionell/sekelskiftet
SiljansnäsVariant av
Leksandsdräkt
Silvbergkomponerad 1952/1976
SollerönVariant av
Moradräkten
Stora Kopparbergkomponerad 1953/1956
Stora Skedvirekonstruerad/
komponerad (k/m)
1924/1956
Stora Tunadokumenterad 1910/1930-tal
Sundbornkomponerad1902/1930
Svärdsjödokumenterad 1910-tal
Säfsnäskomponerad 1955-1957
Särna/Idrerekonstruerad/
komponerad (k/m)
1927
Säterkomponerad1934
Söderbärkekomponerad1930/1980-tal
Torsångrekonstruerad/
komponerad (k/m)
1927
Transtranddokumenterad 1920
Venjanvariant av Moradräkt
Vikakomponerad1924
Vikmanshyttankomponerad (k)1985
Våmhusvariant av Moradräkt
Västerdala Finnmark komponerad (k) 1980-tal
Älvdalendokumenterad sekelskiftet/1905
Äppelbodokumenterad 1920-tal
Åhldokumenterad 1911