Mo härad

Mo härad är ett härad i nordvästra Jönköpings län och Småland. Större delen hörde ursprungligen till Västergötland, men i och med länsindelningen 1634 kom häradet att räknas till Småland. Häradet motsvarar idag delar av Jönköpings kommun, Gnosjö kommun, Vaggeryds kommun och Gislaveds kommun. Mo härad gränsar i norr mot Tveta och Vartofta härader, i öster mot Östbo härad, i söder mot Västbo härad och i väster mot Kinds och Redvägs härader.

Mo härad omfattade socknarna:
I Jönköpings kommun
Angerdshestra socken före 1887 del i Tveta härad
Bottnaryds socken före 1895 en del i Redvägs härad
och en del i Vartofta härad
Mulseryds socken
Norra Unnaryds socken
I Gislaveds kommun
Norra Hestra socken
före 1887 del i Kinds härad
Stengårdshults socken
Valdshults socken
Öreryds socken
I Gnosjö kommun
Källeryds socken från Västbo härad 1752
Åsenhöga socken från Östbo och Västbo härader 1869
I Vaggeryds kommun
Bondstorps socken från Östbo härad 1870

Bilder från boken Allmogen kläder blir häradsdräkter 2018

Film från när dräkten togs fram 1945

Bilder från Astrid Svensson, Norra Unnaryd. Bilderna tagna på Wallgårda 1985


Tygprovsbilder

Exempel på tyg till livstycke. Förlagan finns på Apladalen i Värnamo (Tyget vävt 2017)
Exempel på kjolsrandning. Förlaga från foder i långrock från Åsenhöga, Jönköpings läns museum

Exempel på tyg till livstycke. Förlagan finns på Apladalen i Värnamo (Tyget vävt på 70-talet)

Senast uppdaterad