Norra Vedbo härad

Norra Vedbo är häradet i Jönköpings läns norra del med gräns mot Östergötland. Det utgjorde en del av smålandet Vedbo med sina 11 socknar. Häradet motsvarar idag delar av Tranås och Aneby kommuner.

Norra Vedbo härad omfattar:
I Aneby kommun
Lommaryd
Bälaryd
Askeryd med en del före 1877 i Ydre härad
Marbäck
Frinnaryd
Haurida
Vireda
Bredestad
I Tranås kommun
Adelöv
Liderås
SäbyHäradsdräkten tas fram

Dräkt för Norra Vedbo härad började tas fram omkring 1947 på initiativ av Tranås hembygdsgille. Ingrid Söderstål, född Ode, var en drivande kraft när arbetet inleddes. Hon tog kontakt med Julia Fredricsson i Värnamo, som då aktivt arbetat med att ta fram flera dräkter i Jönköpings län. Hembygdsgillet tog också kontakt med Sven Kindestam som var ordförande i Dräktrådet för SV. Ungdomsringen.

//Text från Allmogens kläder blir häradsdräkter av Joakim & Ola Depui


Bilder från fotograferingar till boken Allmogens kläder blir häradsdräkter

Olika varianter av Norra Vedbodräkten. Foto Depui
Dessa dräkter har tillhört bärarnas mor och farföräldrar och syddes på 50-talet. Foto Depui
Mansdräktens mönsterstickade strumpor. Foto Depui
Foto Depui
Dräkten är sydd på 60-talet, kjolen har den bruna bottenton som förespråkades av Julia Fredricsson. Foto Depui

Viredadräkten (variant av Norra Vedbo häradsdräkt)

Viredadräkten. Foto Depui
Kluten får form av oppombindning med hårring. Foto Depui
Livetycket har broderier efter akvareller på Nordiska museet. Foto Depui

Väst efter förlaga från Adelöv som finns på Jönköpings läns museum. Foto Depui

Besökares och organisationers uppladdade bilder

Norra Vedbodräkt som var till salu vid dräktmarknad på Jönköpings läns museum 2016. Foto Dräktrådet i Jönköpings län
Småland, Norra Vedbo. Skisser över mansdräkt

InformationsfilerFärglagd skiss från Jönköpings läns hemslöjdsförening.

Tygprover

Exempel på kjolrandning med brun botten. Foto Depui
Exempel förklädestyg. Foto Depui
Exempel på kjolrandning med grå botten. Foto Depui

Tidningsklipp

Småland, Norra Vedbo. Tidningsklipp
Tidningsklipp. Jönköpings läns museum.
Småland, Norra Vedbo. Tidningsklipp fortsättning

Bevarade plagg och annan historisk information

Privata bilder på plagg som finns på museer och hembygdsgårdar eller i privat ägo. Skannade katalogkort.

Adelöv. JM 05917 b Väst från Adelöv som ingår i Jönköpings läns museums samling. Foto Depui
JM 05917 d Väst från Adelöv som ingår i Jönköpings läns museums samling. Foto Depui

Mansväst i kalmink från Adelöv, ingår i Jönköpings läns museums samling, JM 5917. Första gången vi kom i kontakt med en väst i denna randning var när en man från Jönköping kontaktade oss och berättade att han hade en dräktväst som han omnämnde “en tidig Tveta”. Nästa gång vi kom i kontakt med randningen kallades den för “Södra Unnarydsväst” och originalet sades ha brunnit upp. Vid besök hos Huskvarna folkdanslag fanns också västar med
denna randning, västarna kom från Norrahammars folkdanslag. Samtliga dräktvästar vi sett är uppvävda i ett tjockare garn. Vi funderade mycket på dräktvästarnas ursprung men släppte tanken tills vi besökte Jönköpings läns museum för genomgång och fotografering av plagg i deras samling. Där dyker västen som varit förlaga upp men den kommer varken från Tveta eller Västbo utan från Adelöv i Norra Vedbo
// Ola & Joakim Depui


Småland, Norra Vedbo. Förlaga till livstycket. Nj-0306 Livstycke av vaxat rött ylle med foder av grönt, hemvävt tyg. Livstycket är öppet på axlarna och knyts där med band. Snörhål fram. Kring kanten en rad uppstående tungor kantade med grön-brunt tyg. Försett med fjädrar vilka är markerade med vita sömmar. Brodxerat i vitt, grönt, gult och brunt. Malätet. Märkt på framsidan med L.C.P.D. År 1822. Brukare och ägare: Andersson, Alma, fröken, Nyelund, Höreda Foto Depui
Småland, Norra Vedbo. Förlaga till livstycket. Nj-0306 Foto Depui
Småland, Norra Vedbo. Förlaga till livstycket. Nj-0306 Foto Depui

Har du mer information?

Du som har bilder eller information är välkommen att ladda upp ditt material, därmed bidrar du till att göra Dräktnyckel till en så informationsrik sida som möjligt.

Ladda upp information