Dalsland


Förteckning från boken Dräkter i våra bygder, Ulla Centergran
Nämnden för hemslöjdsfrågor, LRF:S kulturråd

Älvsborgs län

DRÄKTURSPRUNGÅTERUPPTOGS
BolstadRekonstruerad 1935-39
FrändeforsKomponerad1970-tal (K/M)
FärgelandaRekonstruerad 1907
JärboRekonstruerad 1990-tal (K/M)
NössemarkRekonstruerad 1977-81/1950-tal (K/M)
VårvikRekonstruerad 1982
ÄrtemarkKomponerad 1930 (K/M)

Dalsland. Tidningsklipp från Dalslänningen 2019. Carin Ljung har bidragit med bild.

Dalsland
Från vänster: Bolstad, Färgelanda, Nössemark, Ärtemark
Bild från Charlotts Weibulls informationsmaterial. Ägare till materialet, Burlövs kommun.
Digitaliserat av Depui.


Informationsfiler

PDF-filer med information. Exempelvis skannade dokument.

Charlotts Weibulls informationsmaterial. Ägare till materialet, Burlövs kommun. Digitaliserat av Depui.Tidningsklipp

Tidningsklipp där dräkten visats i media

Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen
Dalsland, Nössemark. Värmlands Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen
Dalsland, Ärtemark Bild från Charlotts Weibulls informationsmaterial. Ägare till materialet, Burlövs kommun. Digitaliserat av Depui.
Enligt anteckning från Hemmets Journal

Bevarade plagg och annan historisk information

Privata bilder på plagg som finns på museer och hembygdsgårdar eller i privat ägo. Privata fotografier av bevarade plagg, skannade katalogkort m.m.


Har du mer information?

Du som har bilder eller information är välkommen att ladda upp ditt material, därmed bidrar du till att göra Dräktnyckel till en så informationsrik sida som möjligt.

Ladda upp information