Västbo – Långarydsdräkten

Långaryds socken har en variant av dräkten. Dräktvarianten togs fram omkring 1960 genom en studiecirkels arbete och tillsammans med Hemslöjden. Cirkelledare verkar ha varit Elisabeth Enkvist från Nyarps by i Långaryd. En då uppsydd dräkt skall enligt uppgift ha funnits som original på Hemslöjden i Jönköping. Ingen av kvinnorna som arbetade fram dräkten lever i dag så de flesta här nedtecknade uppgifterna är hörsägen. År 1980 var det fler som ville skaffa sig en Långarydsdräkt. Bland dem Kerstin Johansson, då bosatt i Landeryd. Tillsammans med hennes syster Berit och några andra kvinnor i Landerydstrakten, lades det ner mycket tid och möda för att få fram dräktdelar så nära 1960 års original som var möjligt. Man lånade in en dräkt och satte igång. Hemslöjden i Jönköping hade inget material och inte tid att hjälpa till så mycket. Några av de som sytt den första varianten kom ihåg en del om dräktdelarnas ursprung. Kjolens färg valdes efter att man läst gamla bouppteckningar och kom fram till att en blå vadmalskjol var mycket rikligt förekommande i socknen. Förklädet till dräkten valdes 1960, den randning som passade bäst till kjolen valdes. Ursprunget till livstyckets randning är inte känd, den påminner om Refteles randning men går i en blå färgskala.Bilder från boken Allmogens kläder blir häradsdräkter

Långarydsdräkten. Foto Depui
Bindmössa till Långarydsdräkten. Foto Depui
Långaryd livstycke bakifrån. Foto Depui
Detaljbild av Långarydsdräktens halskläde, smycke och livstycke. Foto Depui
Kjolväska till Långarydsdräkten. Foto Depui