Västbo – Gnosjödräkten

Efter kommunsammanslagningen 1952 togs i Gnosjö fram en ny dräkt. Dräkten bygger till stor del på Västbodräkten. Dräkten togs fram som en symbol för den nya enade kommunen.


Gnosjödräkten. Livstycket har Reftelerandningen. Här valdes en grön kjol med rött slitband. Foto Depui
Förkläde till Gnosjödräkten. Foto Depui

”Redogörelse för Gnosjö storkommuns socken. Dräktkommitténs
sammanträde 27/7 1954.
Med anledning av ett förslag från fru Hildur Alexandersson, Kävsjö samlades i juni 1954 en grupp kvinnor från de olika socknarna inom Gnosjö storkommun för att dryfta anskaffandet av en sockendräkt. Det var huvudsakligen hushållsnämndernas styrelser som samlats. Källeryd hade tyvärr ej sänt någon representant. För att få sakkunnig hjälp hade fröken Hulda Brusewitz från Stora Segerstad, Reftele kallats.
Det diskuterades livligt och beslöts att försöka få till stånd en sockendräkt för Gnosjö storkommun. Man utgick från den gamla Unnarydsdräkten, vanligen kallad Västbodräkten. Det vanligaste i denna dräkt är röd kjol som var den gamla helgdagskjolen. Det förekom emellertid förr både grön, blå och randig kjol varför mötet stannade för en grön kjol.
Fröken Brusewitz var vänlig nog att lova göra en skiss över dräkten och skaffa färgprover.
Mötet uppdrog åt en kommitté bestående av en kvinna från var och en av de gamla socknarna att vidare utarbeta förslaget. Följande valdes: Fru Hildur Alexandersson, Kävsjö, Fru Inger Josefsson, Kulltorp, Fru Maja Rosendahl, Åsenhöga, Fru Inez Asp, Källeryd och Fru Elna Stacke, Gnosjö.
Den 27/7 sammanträdde denna kommitté första gången.


Närvarande var Fru Alexandersson, Fru Rosendahl, Fru Josefsson
och undertecknad.
Det hade kommit en hel del garn med färgprover från Fröken Brusewitz och kommittén beslöt gå in för en dräkt enligt hennes förslag. Det skulle bli grön yllekjol med röd kant nedtill, randig ylleväst, vit linneskjorta, oblekt förkläde med ränder i många färger, röd broderad mössa. Vidare hade Fröken Brusewitz sänt prov på en mycket vacker sidensjal som mycket påminner om de gamla sjalar man hade förr. Den som själv äger en gammal sjal kan emellertid mycket väl använda den och mössans färg ansågs också kunna få variera. Det framkom förslag att på något sätt få med Gnosjö storkommuns vapen till exempel i spännet som håller väskan samt att smycket skulle
vara ett silversmycke med fem skålar representerande de fem elkommunerna.
Kommittén uppdrog åt fru Alexandersson att skaffa fem färglagda skisser över dräkten, vilka skulle visas i socknarna.

Vidare beslöts skriva en rundskrivelse till de olika ungdomsorganisationerna
i storkommunen för att få förslaget känt och man uttalade
en önskan att så många som möjligt skulle skaffa dräkten.
Dag som ovan Elna Stacke”

//Texten från Allmogens kläder blir häradsdräkter av Joakim och Ola Depui


Tidningsklipp ca 1950, Värnamo Nyheter
Tidningsurklipp Västbo ca 1950 Värnamonyheter 1961 Gnosjö