Västbo – Burserydsdräkten

Uppgifter av författarinnan Anna Lorentz den 7 febr. 1972. 1958 tog CKF:s avdelning i Burseryd itu med att arbeta fram dräkten, vilket gjordes i samråd med Jönköpings läns Hemslöjdsförening. CKF:s medlemmar samlade ihop äldre dräktplagg som fanns på vindar och i bodar. Då dräkten rekonstruerades utgick man till vissa delar från Västbodräkten. (Burseryd ligger i Västbo härad). Röd kjol fanns nämligen i Burseryd också. Burserydsdräktens livstycke är tillverkad efter det gamla livstycke som kom från Anna Lorentz hem där det funnits så länge hon kan minnas. De dräktdelar som sammanställdes kom från olika delar i socknen och samlades in från olika gårdar där de bevarats. Det gamla livstycket var helt handsytt och spjälkat med skenor. Förklädet visar prov på en typ som vävdes allmänt i bygden. Väskan och hättan i damast föreslogs från Hemslöjden. Judit Edvardsson, Boxhult, vävde tygerna till livstycke, kjol och förkläde.

Sockendräkt som ingår i Burseryd-Sandviks hembygdsförenings samling.
Detalj av livstycke som är rikligt broderat. Foto Depui
Livstyckets baksida.

Burserydsdräkten finns i två varianter, en blå som den bilderna visar, och en röd men samma broderier.