Härjedalen


Förteckning från boken Dräkter i våra bygder, Ulla Centergran
Nämnden för hemslöjdsfrågor, LRF:S kulturråd

Jämtlands län

DRÄKTURSPRUNGÅTERUPPTOGS
Glöte-LinsellKomponerad 1934
HedeKomponerad /Rekonstruerad1934/1976 (K/M)
LillhärdalRekonstruerad 1934 (K/M)
LjungdalenKomponerad 1966 (M)
StorsjöKomponerad 1934
Sveg-YtterbergRekonstruerad 1975 (K/M)
ÄlvrosRekonstruerad 1930-tal
ÖverhogdalKomponerad 1934
HärjedalsdräktKomponerad 1934 (K/M)

Informationsfiler

PDF-filer med information. Exempelvis skannade dokument.


Tidningsklipp

Tidningsklipp där dräkten visats i media


Bevarade plagg och annan historisk information

Privata bilder på plagg som finns på museer och hembygdsgårdar eller i privat ägo. Privata fotografier av bevarade plagg, skannade katalogkort m.m.


Har du mer information?

Du som har bilder eller information är välkommen att ladda upp ditt material, därmed bidrar du till att göra Dräktnyckel till en så informationsrik sida som möjligt.

Ladda upp information